ઈ-ન્યુઝલેટર | # ૧ - જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પરબ (ડિસેમ્બર ૨૦૧૫)


ડાઉનલોડ કરી શકાશે
 
  અડતાલીસમું અધિવેશન:
અડતાલીસમું અધિવેશન: ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદનું અડતાલીસમું અધિવેશન ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ યુથ ડેવલપમેન્ટના યજમાનપદે ભુજ મુકામે તારીખ ૨૫, ૨૬, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫ના રોજ યોજાયું હતું.
  • પરિષદ પ્રમુખશ્રી ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળાનું વક્તવ્ય
  • અહેવાલ: ૪૮મું અધિવેશન
  • આપના પ્રતિભાવ સ્વીકાર્ય છે. 
    This e-newsletter is published for Gujarati Sahitya Parishad and it can be viewed online from here

    ઇ-ન્યુઝલેટરના સભ્ય બનો, આ સેવા નિ:શુલ્ક છે.    
    e-newsletter © Gujarati Sahitya Parishad, Ahmedabad