ઈ-ન્યુઝલેટર | # ૧ - ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮

શોકાંજલિ-સભા
તા.૫-૨: વિદેહ થયેલા આપણા સર્જકો માટે શોકાંજલિ-સભા: સદગત નિરંજન ભગત, મહમ્મદઅલી અલવી, જલન માતરી. સોમવાર. સાંજે ૫; સ્થળ: ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ.


આપના પ્રતિભાવ સ્વીકાર્ય છે. 
This e-newsletter is published for Gujarati Sahitya Parishad and it can be viewed online from here

ઇ-ન્યુઝલેટરના સભ્ય બનો, આ સેવા નિ:શુલ્ક છે.    
e-newsletter © Gujarati Sahitya Parishad, Ahmedabad