ઈ-ન્યુઝલેટર | # ૨ - માર્ચ ૨૦૧૮

અલભ્ય પુસ્તકોનું તેમજ પ્રાચીન અદેય સામયિકોનું પ્રદર્શન
તા.૧૭-૩: ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ સંચાલિત શ્રી ચી.મં.ગ્રંથાલયના સ્થાપના દિન નિમિત્તે અલભ્ય પુસ્તકોનું તેમજ પ્રાચીન અદેય સામયિકોનું પ્રદર્શન. સવારે ૧૧ થી સાંજે ૬; સ્થળ: ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ.પરબ - ડાઉનલોડ કરી શકાશે
આપના પ્રતિભાવ સ્વીકાર્ય છે. 
This e-newsletter is published for Gujarati Sahitya Parishad and it can be viewed online from here

ઇ-ન્યુઝલેટરના સભ્ય બનો, આ સેવા નિ:શુલ્ક છે.    
e-newsletter © Gujarati Sahitya Parishad, Ahmedabad