ઈ-ન્યુઝલેટર | # ૧ - સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮

શોકાંજલિ; તા.૧૮ સપ્ટેમ્બર
તાજેતરમાં વિદેહ થયેલા આપણા સર્જકો - શ્રી અમૃતલાલ વેગડ, શ્રી હરનીશ જાની, શ્રી રજની વ્યાસ અને શ્રી ભગવતીકુમાર શર્માને શોકાંજલિ આપવા શોકસભાનું આયોજન કર્યું છે. તા. ૧૮ સપ્ટેમ્બર, મંગળવાર, સાંજે ૫ વાગ્યે. સ્થળ: ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદશ્રી ચી.મં.ગ્રંથાલય આયોજિત પુસ્તક પ્રદર્શન
શ્રી મણિલાલ નભુભાઈ દ્વિવેદીના જન્મદિવસ નિમિત્તે પંડિતયુગનાં પુસ્તકોનું પ્રદર્શન. તા.૧૭ થી ૨૨ સપ્ટેમ્બર, સવારે ૧૧ થી સાંજે ૬ વાગ્યે. સ્થળ: ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ. .પરબઆપના પ્રતિભાવ સ્વીકાર્ય છે. 
This e-newsletter is published for Gujarati Sahitya Parishad and it can be viewed online from here

ઇ-ન્યુઝલેટરના સભ્ય બનો, આ સેવા નિ:શુલ્ક છે.    
e-newsletter © Gujarati Sahitya Parishad, Ahmedabad