ઈ-ન્યુઝલેટર | # ૧ - જુલાઈ ૨૦૧૯પુસ્તક પ્રદર્શન

ઉમાશંકર જોશીના જન્મદિવસ નિમિત્તે જ્ઞાનપીઠ એવોર્ડ વિજેતા ગુજરાતી સર્જકોનાં પુસ્તકોનું પ્રદર્શન. તા.17 જુલાઈથી 27 જુલાઈ. સ્થળઃ ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ.

<પરબ - ડાઉનલોડઆપના પ્રતિભાવ સ્વીકાર્ય છે. 
This e-newsletter is published for Gujarati Sahitya Parishad and it can be viewed online from here

ઇ-ન્યુઝલેટરના સભ્ય બનો, આ સેવા નિ:શુલ્ક છે.    
e-newsletter © Gujarati Sahitya Parishad, Ahmedabad