ઈ-ન્યુઝલેટર | # ૨ - ઓગસ્ટ ૨૦૨૦

નોળવેલની મહેકઃ ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦
-પરિષદની વેબસાઇટ પર - અભિનવ અગાસી પર


નોળવેલની મહેકઃ ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦ - સ્વાગત. પરિષદની, બલ્કે પરિષદ રૂપી ‘નોળવેલની મહેક’-માં, સ્વાતંત્ર્ય દિને, સહુનું સ્વાગત.
ઝેરીલા સાપ તો હોવાના, નોળિયા પણ હોવાના, નોળવેલ પણ. સત્તાખોરીના સાપો સામે અણનમ લડત, પ્રજાની અને અદના માણસની, અટકવાની નથી. એ લડત જેટલી સામુદાયિક છે એટલી જ વ્યક્તિની અંગત લગની અને માણસાઈની પાયાની જરૂરિયાતમાંથી આવે છે. એ લડતનું નામ ‘સ્વાતંત્ર્ય’. અપરનામ ‘સાહિત્ય’. એક વિશેષ નામ ‘ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ’, ગોવર્ધનરામ અને ગાંધીની પરિષદ.....

આ અગાસી પર આવવાની સીડી માટે આ લીન્ક પર ક્લીક કરો:પરબ

પરબ - ઓગસ્ટ ૨૦૨૦આપના પ્રતિભાવ સ્વીકાર્ય છે. 
This e-newsletter is published for Gujarati Sahitya Parishad and it can be viewed online from here

ઇ-ન્યુઝલેટરના સભ્ય બનો, આ સેવા નિ:શુલ્ક છે.    
e-newsletter © Gujarati Sahitya Parishad, Ahmedabad