ઈ-ન્યુઝલેટર | # ૨ - મે ૨૦૨૦

નોળવેલની મહેકઃ ૧૫ મે ૨૦૨૦
-પરિષદની વેબસાઇટ પર - અભિનવ અગાસી પર


નોળવેલની મહેકઃ ૧૫ મે ૨૦૨૦
પરિષદનાં દ્વાર કોરોના કાળમાં પણ ખુલ્લાં છે – પ્રતીયમાન પ્રાંગણે સહુનું સ્વાગત...
નોળવેલની મહેકઃ ૧૫ મે, ૨૦૨૦ની આવૃત્તિ..પરબ આર્કાઈવ્ઝ

પરબ આર્કાઈવ્ઝ - વર્ષ ૧૯૬૦ થી વર્તમાન
આપના પ્રતિભાવ સ્વીકાર્ય છે. 
This e-newsletter is published for Gujarati Sahitya Parishad and it can be viewed online from here

ઇ-ન્યુઝલેટરના સભ્ય બનો, આ સેવા નિ:શુલ્ક છે.    
e-newsletter © Gujarati Sahitya Parishad, Ahmedabad