લેખ

ફેબ્રુઆરી - ૨૦૨૦

 

સમકાલીન ભારતીય કવિતા: આપણી વાત, આપણી રીતે
- સિતાંશુ યશશ્ચન્દ્રલેખાંક ૨૩ - ભારતીય કવિતાનો અલ્પોક્ત પણ અર્થબહુલ સ્વર ... ..

- વધુ વાંચવા નીચે ક્લીક કરો:

- ભારતીય કવિતાનો અલ્પોક્ત પણ અર્થબહુલ સ્વર . ... -પરિષદ પ્રમુખશ્રી, ફેબ્રુઆરી -૨૦૨૦

આર્કાઈવ્ઝ

 


વધુ માહિતી માટે અમારો સંપર્ક કરી શકો છો.