વાચનકક્ષ આર્કાઈવ્ઝ

પદ્ય

ખડક

-રાજેન્દ્ર પટેલ


(પૃથ્વી)
ઊભા ખડક જે કંઈ સમયથી, મથે પામવા
અજાણ પડઘા રહે વલખતા થરો હાંફતા.
નહોર ભણકારના સતત કોરતાં પથ્થરો,
ખરે ખડક સહેજ ને, કણ કણે ખરે ભેખડો.

હવા, હવડ અંધકાર ઢસડે ગુફા બહાર ને
પ્રકાશ ભમતો રહે શિખરથી તળેટી સુધી.
અદ્રશ્ય ક્ષણ લૂછતી, કણસતી તિરાડો બધી,
ઘણું ય મલકાય ખીણ, ખડકો અને કંદરા.

સુદૂર ઊડતાં વિહંગ લલચાવતાં ઊડવાં,
નિનાદ જળનો વહે, જગવતો બધી કંદરા.
અનાદિ પળ વિસ્મરે, અચળ વીર યોદ્ધો હવે,
વિરામ કરતો અજાયબ વિરાટ ઑળો બની.

સુકાન બનતો હવે, ખડક શૂન્યની નાવનું,
અજાણ સફરે ધસે, રજ રજે ઊડે પર્વતો.


('શબ્દસૃષ્ટિ' : જુલાઈ ૨૦૦૫)વાચનકક્ષમાં ઉમેરો: ડિસેમ્બર ૨૦૦૮

 


વધુ માહિતી માટે અમારો સંપર્ક કરી શકો છો.