વાચનકક્ષ આર્કાઈવ્ઝ

પદ્ય

પદ્ય: અહીં - મુકેશ વૈદ


નથી રહ્યાં ઘર,
નથી ગામ, નથી નદી,
નથી મળસ્કે ફૂટતાં ફટાકડાનો અવાજ...
નવા વરસનાં શુકન બોલનારા તો
ક્યાંથી જ હોય અહીં?
તો યે ચાળીસ વરસે આવી ચડી છે
એક સવાર.
અંધારે અંધારે ફટાકડામાં ફૂટતી
ઊઘડતી ધૂમ્રગોટે
ચળકતી ધૂંધળી
સ્થિર જ્યોત ઝળહળે છે ગોખલાઓમાં.
ઘરનો એક્કેય ગોખલો આજે ખાલી નથી.
ફળિયે ફાનસની ધમાચકડીમાં
મને નવાં લૂગડાં પહેરાવી
લાકડી લઈ બા-બાપાની આંગળી પકડીને
મોસાળ આખું ય થનગને છે.
બળદના ઓળા પડતાં જ
ખળભળે છે કાવેરીનાં જળ
મહાદેવની દેરીએ ઊંચા પગથિયાં અકળ.
પારિજાતના માંડવેથી
ટપોટપ ખેરવે છે
કેસરી દાંડીવાળી
મઘમઘતી સવાર.


(તથાપિ : સપ્ટે-નવેં ૨૦૦૫)

 


વધુ માહિતી માટે અમારો સંપર્ક કરી શકો છો.