પરિષદવૃત્ત: સમાચાર - આર્કાઈવ્ઝ ૨૦૦૮

માર્ચ ૨૦૦૮

  • 'આશંકા' અને 'શેષ વસંત' પર કાર્યક્રમ

  • કવિ રાજેન્દ્ર શાહનું કાવ્યપઠન
  • વિશ્વ ગુર્જરી સાહિત્ય પર્વ' અને 'પુસ્તજક અધ્યયન'
  • યુનિવર્સિટી વ્યાખ્યાન
  • મધ્યકાલીન ગુજરાતી સાહિત્યના સંશોધકો-સંપાદકો

....વધુ વાંચો »

આર્કાઈવ્ઝ

 

સંકલન: અનિલા દલાલ


વધુ માહિતી માટે અમારો સંપર્ક કરી શકો છો.