પરિષદવૃત્ત: સમાચાર - આર્કાઈવ્ઝ ૨૦૦૮

એપ્રિલ ૨૦૦૮

  • ભાવનગરમાં સર્જક-સંવાદ

  • વલસાડમાં સાહિત્યયાત્રા અને સર્જક-સંવાદ
  • બુક લવર્સ ફોરમ, ભરૂચ
  • ગાંધીકથાકાર શ્રી નારાયણ દેસાઈ પ્રેરિત ગુજરાતવ્યાપી સાહિત્યયાત્રાના ઉપક્રમે અંકલેશ્વર નગરમાં સાહિત્યગોષ્ઠિ
  • તારાબેન મહેતા વ્યાખ્યાનમાળા
  • સૉનેટસત્ર (સાદરા)
  • કે.બી.વ્યાસ વ્યાખ્યાનમાળા
  • વિશ્વનાથ મગનલાલ ભટ્ટ સ્મારક વ્યાખ્યાનમાળા
  • રવિશંકર રાવળ વ્યાખ્યાનમાળા
  • એનીબહેન સરૈયા લેખિકા પ્રોત્સાહન નિધિ

....વધુ વાંચો »

આર્કાઈવ્ઝ

 

સંકલન: અનિલા દલાલ


વધુ માહિતી માટે અમારો સંપર્ક કરી શકો છો.