ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ

કાર્યવાહક સમિતિ (2021-2023)

ક્રમ નામ હોદ્દો
1 પ્રકાશ ન. શાહ પ્રમુખ
2 માધવ રામાનુજ ઉપપ્રમુખ
3 પ્રફુલ્લ રાવલ ઉપપ્રમુખ
4 કીર્તિદા શાહ મહામંત્રી
5 અજયસિંહ ચૌહાણ પ્રકાશનમંત્રી
6 ધ્વનિલ પારેખ પ્રસારમંત્રી
7 રાજન ભટ્ટ વિકાસમંત્રી
8 મનીષ પાઠક ગ્રંથાલયમંત્રી
9 છાયા ત્રિવેદી સ્વાધ્યાયપીઠમંત્રી
10 રાજેન્દ્ર ઉપાધ્યાય કોષાધ્યક્ષ
11 હેમન્ત નાણાવટી સામાન્ય સભ્ય
12 યજ્ઞેશ દવે સામાન્ય સભ્ય
13 દર્શક આચાર્ય સામાન્ય સભ્ય
14 દીપક મહેતા સામાન્ય સભ્ય
15 અનિલા દલાલ સામાન્ય સભ્ય
16 હેમાંગ રાવલ સામાન્ય સભ્ય
17 મનસુખ સલ્લા સામાન્ય સભ્ય
18 રઘુવીર ચૌધરી ટ્રસ્ટી
19 પ્રફુલ્લભાઈ અનુભાઈ ટ્રસ્ટી
20 રૂપલ મહેતા ટ્રસ્ટી
21 પાવન બકેરી ટ્રસ્ટી
22 હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ ટ્રસ્ટી
23 મધુકર પારેખ ટ્રસ્ટી
24 સિતાંશુ યશશ્ચંદ્ર ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ
25 ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ