ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ

કાર્યવાહક સમિતિ (2024-2026)

ક્રમ નામ હોદ્દો
1 હર્ષદ ત્રિવેદી પ્રમુખ
2 યોગેશ જોષી ઉપપ્રમુખ (સ્થાનિક)
3 દર્શક આચાર્ય ઉપપ્રમુખ (સ્થાનિક સિવાયના)
4 સમીર ભટ્ટ મહામંત્રી
5 ભિખેશ ભટ્ટ પ્રકાશનમંત્રી
6 ભરત મહેતા પ્રસારમંત્રી
7 સંધ્યા ભટ્ટ વિકાસમંત્રી
8 પરીક્ષિત જોશી ગ્રંથાલયમંત્રી
9 સેજલ શાહ સ્વાધ્યાયપીઠમંત્રી
10 સંજય ચૌધરી કોષાધ્યક્ષ
11 જનક રાવલ સામાન્ય સભ્ય
12 જ્યોતીન્દ્ર પંચોલી સામાન્ય સભ્ય
13 કિરીટ દૂધાત સામાન્ય સભ્ય
14 દાન વાધેલા સામાન્ય સભ્ય
15 શિશિર રામાવત સામાન્ય સભ્ય
16 જયદેવ શુક્લ સામાન્ય સભ્ય
17 બકુલ ટેલર સામાન્ય સભ્ય
18 રઘુવીર ચૌધરી ટ્રસ્ટી
19 પ્રફુલ્લભાઈ અનુભાઈ ટ્રસ્ટી
20 રૂપલ મહેતા ટ્રસ્ટી
21 પાવન બકેરી ટ્રસ્ટી
22 હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ ટ્રસ્ટી
23 મધુકર પારેખ ટ્રસ્ટી
24 પ્રકાશ ન. શાહ ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ
25 સિતાંશુ યશશ્ચંદ્ર ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ