ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ

વહીવટી/મહામંત્રીઓની યાદી

25 2024 onwards સમીર ભટ્ટ (મહામંત્રી),
24 2021-2023 કીર્તિદા શાહ (મહામંત્રી), અજયસિંહ ચૌહાણ, ધ્વનિલ પારેખ, રાજન ભટ્ટ, મનીષ પાઠક, છાયા ત્રિવેદી
23 2018-2020 પ્રફુલ્લ રાવલ (મહામંત્રી), કીર્તિદા શાહ, ભરત મહેતા, ધર્મેશ ભટ્ટ, સમીર ભટ્ટ, પરીક્ષિત જોશી
22 2014-2017 પ્રફુલ્લ રાવલ (મહામંત્રી), ઉષા ઉપાધ્યાય, નીતિન વડગામા, જનક નાયક, કીર્તિદા શાહ/કલ્પના પરીખ
21 2010-2013 રાજેન્દ્ર પટેલ (મહામંત્રી), પ્રફુલ્લ રાવલ, નીતિન વડગામા, જનક નાયક
20 2006-2009 રતિલાલ બોરીસાગર (વહીવટી), મનસુખ સલ્લા (વહીવટી), અનિલા દલાલ, રવીન્દ્ર પારેખ, ભારતી ર. દવે
19 2002-2005 હરિકૃષ્ણ પાઠક (વહીવટી), હર્ષદ ત્રિવેદી, અનિલા દલાલ, રવીન્દ્ર પારેખ
18 1998-2009 પ્રકાશ ન. શાહ (વહીવટી), માધવ રામાનુજ, ઉષા ઉપાધ્યાય, હરિકૃષ્ણ પાઠક
17 1993-1997 પ્રકાશ ન. શાહ (વહીવટી), માધવ રામાનુજ, નરોત્તમ પલાણ, વિનાયક રાવલ
16 1989-1993 પ્રિયકાન્ત પરીખ (વહીવટી), પ્રકાશ ન. શાહ, નરોત્તમ પલાણ, વિનાયક રાવલ
15 1988-1989 ભોળાભાઈ પટેલ પ્રિયાકન્ત પરીખ, વર્ષા અડાલજા, નરોત્તમ પલાણ
14 1986-1987 ભોળાભાઈ પટેલ, પિનાકીન ઠાકોર, હેમંત દેસાઈ, પ્રિયકાન્ત પરીખ
13 1984-1985 કુમારપાળ દેસાઈ, ધીરુબેન પટેલ, પિનાકીન ઠાકોર, હેમંત દેસાઈ
12 1982-1983 રઘુવીર ચૌધરી, કુમારપાળ દેસાઈ, પ્રફુલ્લ ભારતીય, ધીરુબેન પટેલ
11 1981-1981 રઘુવીર ચૌધરી, ભગવતીકુમાર શર્મા, પીતાંબર પટેલ
10 1978-1979 રઘુવીર ચૌધરી, ભગવતીકુમાર શર્મા, પીતાંબર પટેલ
9 1975-1976 પીતાંબર પટેલ, રઘુવીર ચૌધરી, ભગવતીકુમાર શર્મા
8 1973-1974 પીતાંબર પટેલ, દિલાવરસિંહ જાડેજા, જયંત પાઠક
7 1972-1973 હીરાબેન પાઠક, પીતાંબર પટેલ, શિવકુમાર જોશી
6 1970-1971 ગુલાબદાસ બ્રોકર, પીતાબંર પટેલ, વિનોદ અધ્વર્યુ
5 1968-1969 ગુલાબદાસ બ્રોકર, યશવંત શુક્લ, પીતાંબર પટેલ, વિનોદ અધ્વર્યુ
4 1966-1967 ગુલાબદાસ બ્રોકર, યશવંત શુક્લ, પીતાંબર પટેલ, જશભાઈ કા. પટેલ
3 1964-1965 ગુલાબદાસ બ્રોકર, મનસુખલાલ ઝવેરી, યશવંત શુક્લ, પીતાંબર પટેલ
2 1992-1963 ગુલાબદાસ બ્રોકર, મનસુખલાલ ઝવેરી, યશવંત શુક્લ, પીતાંબર પટેલ
1 1959-1961 ઉમાશંકર જોશી, ગુલાબદાસ બ્રોકર, મોહનલાલ મહેતા, યશવંત શુક્લ