શ્રદ્ધાંજલિ

અવસાન પામેલા સાહિત્યકારોને ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ પરિવાર શ્રદ્ધાંજલિ આપે છે.

 

1. રાધેશ્યામ શર્મા, અવસાન તારીખ -10-9-21

 

2. સોનલ શુક્લ, અવસાન તારીખ - 10-9-21

 

3. યોગેન્દ્ર વ્યાસ - અવસાન તારીખ - 23-9-21