સાહિત્યસર્જક સવિશેષ પરિચય

સવિશેષ

 

નોંધ: ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ પ્રકાશિત 'ગુજરાતી સાહિત્યકોશ - ભાગ ૧, ૨ માંથી આ સાહિત્યકારો વિશેની માહિતી લેવામાં આવી રહી છે.

 

 વિકીપીડિયામાં આ માહિતી મૂકવામાં આવી છે.


વધુ માહિતી માટે અમારો સંપર્ક કરી શકો છો.